DIAGNOSTYKA SToPy

Badania stóp wykonujemy na specjalistycznych urządzeniach.

Wizyta u nas pozwala na precyzyjną ocenę dysfunkcji stóp.

Diagnostyka stóp – badania dodatkowe

Badanie manualne stóp

Badanie stopy i kończyny przeprowadzamy w pozycji stojącej i leżącej. Oglądamy, wykonujemy testy funkcjonalne, sprawdzamy ruchomość w stawach, siłę mięśni, zmiany skórne i obrzęki.

Jak przygotować się badania stóp?

 1. Pacjent będzie proszony o zdjęcie odzieży wierzchniej (skarpetki, spodnie).
 2. Koszt badania 80zł (Oferta cenowa na 2018 rok)
 3. Czas badania wraz z omówieniem wyników 30min

Badanie na podoskopie

Stopę oglądamy od dołu na szybie przez lustro oceniając kształt stopy pod obciążeniem (metoda odbicia lustrzanego). Porównujemy symetrię obydwu stóp. Wykonujemy testy dynamiczne na podoskopie:

 • test stania na jednej nodze
 • test Rothbarta
 • test supinacji pięty
 • test uniesienia palucha (Jack test)

Wszelkie nieprawidłowości kształtu stopy w badaniu podoskopowym świadczą o asymetrii obciążenia stóp, zaburzeniach trójpunktowego podparcia stopy, asymetrii obciążenia przedstopia i tyłostopia, zanurzenia w łukach podłużnych i poprzecznych stopy.

Badanie na plantografie (plantokonturograf)

Wykonujemy odbitki podeszwy obciążonych stóp na papierze zarówno w badaniu statycznym i dynamicznym. Na podstawie odbitek dokonujemy analizy pomiarów: długości i szerokości stóp, kątów wysklepienia, miejsc przeciążonych, wydolności łuków podłużnych i poprzecznych w stopie. Porównujemy symetrię obu stóp. Nieprawidłowości w kształcie stopy w badaniu na plantografie świadczą o zaburzeniach wysklepienia łuków stopy, niewydolności mięśniowo-więzadłowej, asymetrii czynnościowej lub rzeczywistej kończyn. Wyniki odbitek archiwizowane są w karcie pacjenta i wykorzystywane do porównania wyników przy wizycie kontrolnej.

Badanie manualne stóp

Badanie stopy i kończyny przeprowadzamy w pozycji stojącej i leżącej. Oglądamy, wykonujemy testy funkcjonalne, sprawdzamy ruchomość w stawach, siłę mięśni, zmiany skórne i obrzęki.

Badanie na podoskopie

Stopę oglądamy od dołu na szybie przez lustro oceniając kształt stopy pod obciążeniem (metoda odbicia lustrzanego). Porównujemy symetrię obydwu stóp. Wykonujemy testy dynamiczne na podoskopie:

 • test stania na jednej nodze
 • test Rothbarta
 • test supinacji pięty
 • test uniesienia palucha (Jack test)

Wszelkie nieprawidłowości kształtu stopy w badaniu podoskopowym świadczą o asymetrii obciążenia stóp, zaburzeniach trójpunktowego podparcia stopy, asymetrii obciążenia przedstopia i tyłostopia, zanurzenia w łukach podłużnych i poprzecznych stopy.

Badanie na plantografie (plantokonturograf)

Wykonujemy odbitki podeszwy obciążonych stóp na papierze zarówno w badaniu statycznym i dynamicznym. Na podstawie odbitek dokonujemy analizy pomiarów: długości i szerokości stóp, kątów wysklepienia, miejsc przeciążonych, wydolności łuków podłużnych i poprzecznych w stopie. Porównujemy symetrię obu stóp. Nieprawidłowości w kształcie stopy w badaniu na plantografie świadczą o zaburzeniach wysklepienia łuków stopy, niewydolności mięśniowo-więzadłowej, asymetrii czynnościowej lub rzeczywistej kończyn. Wyniki odbitek archiwizowane są w karcie pacjenta i wykorzystywane do porównania wyników przy wizycie kontrolnej.

Jak przygotować się badania stóp?

 1. Pacjent będzie proszony o zdjęcie odzieży wierzchniej (skarpetki, spodnie).
 2. Koszt badania 80zł (Oferta cenowa na 2018 rok)
 3. Czas badania wraz z omówieniem wyników 30min

Social Media

Zdrowe Buciki

ul. Marii Skłodowskiej Curie 6
26-610 Radom
Poniedziałek-Piątek 10:00-18:00
Sobota 9:00-14:00 (zapisy indywidualne do godz 16:00)