Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Żaneta Chojnacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWE STOPY Żaneta Chojnacka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 26-610 Radom, NIP 9482302157, REGON 141852082, adres poczty elektronicznej: sklep@zdrowebuciki.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Żaneta Chojnacka, kontakt e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl