Regulamin Covid

Zasady ogólne:

1. W placówce stosuje się system pracy zmianowej celem ograniczenia interakcji między pracownikami, pacjentami i klientami. W związku z powyższym w placówce obowiązuje system rezerwacji kolejki przyjęć klientów i pacjentów zw. "bez-kolejki" minimalizujący kontakt klientów i pacjentów w placówce.

2. Rejestracja klientów i pacjentów od pn-pt w godz. 15:30 - 19:00

3. Odwołanie wizyty tylko telefonicznie pod nr tel: +48692840855 od pn-pt w godz. 15:30 - 19:00

4. Zaleca się, aby zapisy i wszelki kontakt z personelem placówki odbywał się tylko drogą telefoniczną +48692840855 od pn-pt w godz. 15:30 - 19:00, za pośrednictwem linku do rezerwacji wizyt: https://zdrowebuciki.pl/bez-kolejki, za pośrednictwem formularza https://zdrowebuciki.pl/pl/contact, drogą e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl. Ograniczamy do minimum kontakty osobiste.

5. Wszystkie osoby przebywające w placówce obowiązuje zachowanie dystansu minimum 1,5m (nie dotyczy kontaktu specjalista - pacjent).

6. W gabinetach obowiązuje zasada: 1 osoba na 15 m2 (lub co 2 m), przestrzeń może być mniejsza, jeżeli w pomieszczeniu wykorzystane zostają przepierzenia / parawany.

7. Przed i po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów, z którymi klient lub pacjent miał kontakt w trakcie przebywania w placówce).

8. Klienci i pacjenci zobowiązani są do nie dotykania towaru handlowego i przedmiotów bez zgody pracownika placówki.

9. Osobie nieletniej lub niepełnosprawnej może towarzyszyć jeden opiekun.

10. Po wejściu do placówki oraz gabinetu,  pacjent i opiekun zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

11. Przed wyjściem z placówki pacjent i opiekun zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

12. Opłaty za usługi wnoszone są przed rozpoczęciem zg. z obowiązującym cennikiem.

13. Należy ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami w placówce.

14. W badaniach diagnostycznych i zabiegach podologicznych mogą brać udział tylko osoby zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólu głowy, brzucha, chorób zakaźnych).

15. Przed planowaną wizytą zbierany jest wywiad z pacjentem za pośrednictwem wiadomości SMS od nadawcy "ZDROWE STOPY" celem wypełnienia ankiety.

16. Tuż przed wizytą przeprowadzona zostaje ankieta aktualizacyjna, w tym pomiar temperatury.

17. Ankieta wstępna i aktualizacyjna zostanie podpisana przez opiekuna tuż przed wizytą.

18. Pacjent przed usługą podpisuje zgodę na wykonanie usługi.

19. Pacjent / klient przebywający w placówce musi posiadać maskę jednorazową z certyfikatem medycznym. Max czas przebywania w placówce wyznaczony jest zg. z harmonogramem i czasem usługi. Prosimy nie przedłużać wizyt. Usługi zostaną wykonane tylko zgłoszone przez pacjenta / klienta przy zapisie. W trakcie umówionej wizyty nie wykonujemy dodatkowych usług. Za nie przestrzeganie czasu wizyty, poprzez prowadzenie dodatkowych konsultacji, naliczana będzie opłata za każde rozpoczęte 10 min w wysokości 35zł. Obowiązkowo przed i po wykonaniu usługi pacjent zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.

20. Zabrania się wchodzenia do gabinetu w odzieży wierzchniej, w której pacjent przebywał w innych miejscach. Odzież wierzchnią typu kurtka pozostawiamy w szatni znajdującej się przed gabinetem.

21. Osoby nie posiadające maseczki nie mogą przebywać w placówce. Zachęcamy w takim przypadku do zakupów on-line lub korzystania z teleporady ze specjalistą. Po okazaniu zaświadczenia lekarskiego można przebywać w placówce bez maski do 15 min.

22. Dzieci do 5 rż. nie muszą posiadać maseczki.

23. Pacjent / klient oczekuje na wizytę w poczekalni i jest proszony do gabinetu na wezwanie specjalisty.

24. Apelujemy o punktualność, która pozwoli zmaksymalizować bezpieczeństwo na terenie placówki.

25. Prosimy nie przedłużać wizyt. Czas wskazany w usłudze jest max czasem przebywania w gabinecie.

26. Po wykonanej usłudze czas na przebranie w szatni i opuszczenie placówki to 10 min. Przerwa techniczna na dezynfekcje gabinetu i szatni to 10 min.

27. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o konsultacje z specjalistą podczas czas trwania wizyty zgodnie z harmonogramem każdego pacjenta, ograniczając pytania do minimum.

28. Spóźnienie na wizytę nie powoduje przesunięcia jej w czasie ani nie obniżenia ceny.

29. W przypadku nie odwołania wizyty w ciągu 24h przed planowanym terminem, przy kolejnej wizycie lub w czasie zaplanowanej wizyty zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny wizyty lub zostanie wysłany SMS z danymi do wpłaty. Istnieje możliwość nie naliczenia dodatkowej opłaty pod warunkiem, że inny pacjent wyrazi zgodę na zmianę godziny. Wizyty odwołujemy telefonicznie pod nr tel: +48692840855.

30. W zajęciach / badaniach diagnostycznych nie mogą uczestniczyć osoby, które w ostatnich 14 dniach przed planowaną wizytą w naszej placówce, przebywały za granicą lub miały kontakt z osobami przebywającymi za granicą lub zakażonymi koronawirusem COVID-19, a także  jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

31. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (gorączka, duszności) pacjent zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z placówką celem odwołania wizyty podając przyczynę. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. W przypadku potwierdzenia wynikiem dodatnim na Covid-19, u pacjenta korzystającego z usług placówki, prosimy niezwłocznie zawiadomienie placówki.

32. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego lub mojego dziecka chorobą Covid-19 na terenie placówki, nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do placówki i jej pracowników oraz organu prowadzącego - Właściciela. Korzystam ze świadczeń zdrowotnych będąc całkowicie świadomym zagrożenia epidemiologicznego.

Zasady w gabinecie:

1. Pacjent podczas badań diagnostycznych muszą zdjąć odzież wierzchnią, biżuterię.

2. Zakazane jest spożywanie podczas badań i zabiegów gum, lizaków i innych produktów spożywczych z wyłączeniem wody.

3. W gabinecie obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów.

Koszt połączenia z numerem +48692840855 według stawek operatora. Wszystkie połączenia telefoniczne są rejestrowane, jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o kontakt https://zdrowebuciki.pl/pl/contact.

Rozpoczęcie rozmowy telefonicznej przez klienta / pacjenta z numerem +48692840855 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie lub przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zdrowe Buciki i Zdrowe Stopy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania, rejestracji wizyty, przyjęcia zamówienia. Pełna treść informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest Firma Zdrowe Stopy z siedzibą w Radomiu przy ul. Reja 28, 26-600 Radom, NIP 9482302157, REGON 141852082. Inspektor danych osobowych e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl

Data zmiany publikacji: 31.05.2021r. 

© Zdrowe Buciki © Zdrowe Stopy 2021

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl