Regulamin Covid

Zasady ogólne:

1. W placówce stosuje się system pracy zmianowej celem ograniczenia interakcji między pracownikami, pacjentami i klietami. W związku z powyższym w placówce obowiązuje system rezerwacji kolejki przyjęć klientów i pacjentów zw. "bez-kolejki" minimalizujący kontakt klientów i pacjentów w placówce.

2. Rejestracja klientów i pacjentów od pn-pt w godz. 8:00-20:00

3. Odwołanie wizyty tylko telefonicznie pod nr tel: +48 692840855

4. Zaleca się, aby zapisy i wszelki kontakt z personelem placówki odbywał się tylko drogą telefoniczną lub droga e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl. Ograniczamy do minimum kontakty osobiste.

5. Wszystkie osoby przebywające w placówce obowiązuje zachowanie dystansu minimum 1,5m (nie dotyczy kontaktu specjalista - pacjent).

6. W gabinetach / na sali sprzedaży obowiązuje zasada: 1 osoba na 15 m2 (lub co 2 m), przestrzeń może być mniejsza, jeżeli w pomieszczeniu wykorzystane zostają przepierzenia / parawany.

7. Przed i po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów, z którymi klient lub pacjent miał kontakt w trakcie przebywania w placówce).

8. Klienci i pacjenci zobowiązani są do nie dotykania towaru handlowego i przedmiotów bez zgody pracownika placówki.

9. Na zakupy i wizyty wchodzimy wejściem głównym (od strony ulicy), natomiast po zabiegach rehabilitacyjnych, wychodzimy wyjściem bezpośrednio z szatni (wyjście przez klatkę schodową kamiennicy).

10. Opiekunowie, którzy pozostawiają dzieci w placówce, przy odbiorze dziecka proszeni są o korzystanie z wejścia od strony klatki schodowej w kamiennicy, nie wracamy po dziecko przez wejście główne.

11. Osobie nieletniej lub niepełnosprawnej może towarzyszyć jeden opiekun.

12. Po wejściu do placówki pacjent i opiekun zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Dezynfekator znajduje się przy głównych drzwiach wejściowych po wejściu do placówki.

13. Przed wyjściem z placówki pacjent i opiekun zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Dezynfekator znajduje się przy bocznych drzwiach przed wyjściem. Wracający rodzic po dziecko, korzystający z wejścia bocznego po wejściu do placówki tym wejściem, zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

14. Opłaty za usługi wnoszone są przed rozpoczęciem zg. z obowiązującym cennikiem.

15. Należy ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami w placówce.

16. W zajęciach / badaniach diagnostycznych / zabiegach podologicznych mogą brać udział tylko osoby zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólu głowy, brzucha, chorób zakaźnych).

17. 24h przed planowaną wizytą zbierany jest wywiad z opiekunek za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub wiadomości SMS celem wypełnienia wstępnej ankiety lub osobiście w placówce.

18. Tuż przed wizytą przeprowadzona zostaje ankieta aktualizacyjna, w tym pomiar temperatury.

19. Ankieta wstępna i aktualizacyjna zostanie podpisana przez opiekuna tuż przed wizytą.

20. Pacjent przed usługą podpisuje zgodę na wykonanie usługi.

21. Klient dokonujący zakupu musi posiadać maskę. Max czas przebywania w placówce wyznaczony jest do 10 min. Prosimy nie przedłużać czasu przebywania na sklepie. Obowiązkowo przed i po dokonaniu zakupów klient zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.

22. Pacjent przebywający w placówce musi posiadać maskę jednorazową z certyfikatem medycznym. Max czas przebywania w placówce wyznaczony jest zg. z harmonogramem i czasem usługi. Prosimy nie przedłużać wizyt. Usługi zostaną wykonane tylko zgłoszone przez pacjenta przy zapisie. W trakcie umówionej wizyty nie wykonujemy dodatkowych usług. Za nie przestrzeganie czasu wizyty, poprzez prowadzenie dodatkowych konsultacji, naliczana będzie opłata za każde rozpoczęte 10 min w wysokości 35zł. Obowiązkowo przed i po wykonaniu usługi pacjent zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.

23. Pacjent przychodzi na ćwiczenia wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami:

  • zaleca się korzystanie z własnych zabawek
  • zaleca się posiadanie jednorazowego podkładu, ręcznika, pieluchy tetrowej
  • obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów podczas trwania ćwiczeń
  • rozmowy ograniczone są do minimum

24. Pacjent zobowiązany jest posiadać podczas zajęć, strój przeznaczony do ćwiczeń. Zabrania się wchodzenia na salę ćwiczeń w odzieży, w której pacjent przebywał w innych miejscach. Odzież powinna być czysta, uprana, wyprasowana. Po wizycie prosimy wyprać odzież w temp. min 60 st.

25. Osoby nie posiadające maseczki nie mogą przebywać w placówce. Zachęcamy w takim przypadku do zakupów on-line lub korzystania z teleporady ze specjalistą. Po okazaniu zaświadczenia lekarskiego można przebywać w placówce bez maski.

26. Dzieci do 5 rż. nie muszą posiadać maseczki.

27. Opiekun zobowiązany jest przygotować dziecko do ćwiczeń w szatni czekając na wezwanie specjalisty. Rodzic przebywający z dzieckiem w placówce podczas ćwiczeń ma wyznaczone miejsce i pod żadnym pozorem nie może go opuszczać do czasu skończenia zajęć.

28. Apelujemy o punktualność, która pozwoli zmaksymalizować bezpieczeństwo na terenie placówki. Prosimy o przybycie o czasie. Nie wchodzimy wcześniej. Dla bezpieczeństwa drzwi wejściowe mogą być zamknięte, otwieramy o danym czasie. W przypadku zakupów w naszym sklepie prosimy o dokonywanie ich po skończonych ćwiczeniach lub innych usługach.

29. Prosimy nie przedłużać wizyt. Czas wskazany w usłudze jest max czasem przebywania w placówce.

30. Po wykonanej usłudze czas na przebranie w szatni i opuszczenie placówki to 5min. Przerwa techniczna na dezynfekcje sali i szatni to 15min.

31. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości dziecka i wynosi maksymalnie 40min. Część wizyty jest przeznaczona na omówienie z rodzicem / opiekunem prowadzonych zajęć / konsultacji. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o konsultacje z specjalistą podczas czas trwania zajęć / usługi zgodnie z harmonogramem każdego pacjenta, ograniczając pytania do minimum.

31. Spóźnienie na wizytę nie powoduje przesunięcia jej w czasie ani nie obniżenia ceny.

32. W przypadku nie odwołania wizyty w ciągu 24h przed planowanym terminem, przy kolejnej wizycie lub w czasie zaplanowanej wizyty zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny wizyty lub zostanie wysłany SMS z danymi do wpłaty. Istnieje możliwość nie naliczenia dodatkowej opłaty pod warunkiem, że inny pacjent wyrazi zgodę na zmianę godziny. Wizyty odwołujemy telefonicznie pod nr tel: +48 692840855.

33. W zajęciach / badaniach diagnostycznych nie mogą uczestniczyć osoby, które w ostatnich 14 dniach przed planowaną wizytą w naszej placówce, przebywały za granicą lub miały kontakt z osobami przebywającymi za granicą lub zakażonymi koronawirusem COVID-19, a także  jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

34. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (gorączka, duszności) pacjent zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z placówką celem odwołania wizyty podając przyczynę. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. W przypadku potwierdzenia wynikiem dodatnim na Covid-19, u pacjenta korzystającego z usług placówki, prosimy niezwłocznie zawiadomienie placówki.

35. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego lub mojego dziecka chorobą Covid-19 na terenie placówki, nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do placówki i jej pracowników oraz organu prowadzącego - Właściciela. Korzystam ze świadczeń zdrowotnych będąc całkowicie świadomym zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju, powiecie i mieście.

Zasady na sali ćwiczeń i w gabinecie:

1. Pacjent podczas ćwiczeń / badań diagnostycznych muszą zdjąć odzież wierzchnią, biżuterię oraz przebrać się w strój gimnastyczny (strój gimnastyczny dotyczy tylko rehabilitacji).

2. Zakazane jest spożywanie podczas ćwiczeń / badań diagnostycznych gum, lizaków i innych produktów spożywczych z wyłączeniem wody.

3. Butelki / bidony z napojami muszą być podpisane nazwiskiem pacjenta.

4. Na sali obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów. Dozwolone są aparaty fotograficzne. W przypadku wykonywania zdjęć na instruktarzach, prosimy zdezynfekować urządzenie i zapakować je w czystą folię. Folię z urządzenia zdejmujemy dopiero w naszej placówce. Wykonujemy zdjęcia bez wizerunku twarzy prowadzącego.

Koszt połączenia z numerem +48 692840855 według stawek operatora. Wszystkie połączenia telefoniczne są rejestrowane, jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o kontakt e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl

Rozpoczęcie rozmowy telefonicznej przez klienta / pacjenta z numerem +48 692840855 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie lub przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zdrowe Buciki i Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania, rejestracji wizyty, przyjęcia zamówienia. Pełna treść informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest Firma Zdrowe Stopy z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 26-610 Radom, NIP 9482302157, REGON 141852082. Inspektor danych osobowych e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl

Data zmiany publikacji: 01.06.2020r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl