Ranking

Zostań Ambasadorką / Ambasadorem testowania obuwia Zdrowe Buciki

 • zgłoś uczestnictwo po przez zamieszczenie komentarza do postu na naszej stronie https://www.facebook.com/zdrowebuciki/
 • forma zgłoszenia uczestnictwa jest dowolna (zdjęcie, praca plastyczna)
 • spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy dwójkę dzieci: dziewczynkę - Ambasadorkę i chłopca - Ambasadora, w wieku od 2 do 10 lat, otrzymają darmowe 4 pary obuwia Zdrowe Buciki o wartości 1000zł w celu testowania bucików
 • na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2020r.
 • ogłoszenie Laureatów w dniu 1 kwietnia 2020r. na naszym profilu FB
 
REGULAMIN "Ranking" testowania zwany ranking butów profilaktycznych ortopedycznych. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w uczestnictwie testowania Obuwia Zdrowe Buciki przez Ambasadorkę i Ambasadora obuwia Zdrowe Buciki.
 1. Organizatorem "Rankingu"  jest sklep prowadzony pod nazwą handlową Zdrowe Buciki z siedzibą w Radomiu. Sklep zarejestrowany jest przez Urząd Miasta Radom od dnia 26 maja 2009 roku, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Zdrowe Stopy Żaneta Chojnacka z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 26-610 Radom. NIP 9482302157, REGON 141852082, adres poczty elektronicznej: sklep@zdrowebuciki.pl, numer telefonu: 793614216.
 2. Fundatorem Obuwia Zdrowe Buciki w "Rankingu" jest sklep Zdrowe Buciki.
 3. "Ranking" ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 16.03.2020r. od godz 14:00 a kończy w dniu 31.03.2020r. do godz 23:00.
 4. Udział w "Rankingu" jest bezpłatny, nie podlega przepisom gier hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
 5. Uczestnikiem "Rankingu" może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W "Rankingu" nie mogą uczestniczyć członkowie rodziny organizatora oraz pracownicy i ich członkowie rodziny.
 7. "Ranking" polega na testowaniu Obuwia Zdrowe Buciki przez okres 12 miesięcy.
 8. Zgłoszenie w "Rankingu" odbywa się poprzez umieszczenie przez Uczestnika konkursu komentarza do postu.
 9. W komentarzu Uczestnik poprzez słowa, zdjęcia, rysunki (technika dowolna),  zgłasza udział w "Rankingu".
 10. Najciekawsze dwa zgłoszenia w "Rankingu" zostaną wyłonione spośród nadesłanych komentarzy.
 11. Laureat "Rankingu" otrzyma 4 pary Obuwia Zdrowe Buciki  o wartości 1000zł brutto, znajdującego się w ofercie sklepu https://zdrowebuciki.pl/.
 12. Ogłoszenie Laureata konkursu nastąpi w dniu 01.01.2020r. o godz 15:00 na fanpage zdrowebuciki.
 13. Uczestnik "Rankingu" oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do przesłanych materiałów (dotyczy prac plastycznych, zdjęć) i posiada osobiste prawa autorskie, nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich oraz wyraża zgodę na publikowanie w przyszłości praw własności intelektualnej i wizerunku na naszym fanpage zdrowebuciki lub na stronie www.zdrowebuciki.pl
 14. Obuwie nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.
 15. Obuwie jest pełnowartościowe.
 16. Obuwie zostanie doręczone cyklicznie do Laureata co 3 miesiące, pierwsza wysyłka Obuwia nastąpi w dniu 6 kwietnia 2020r.
 17. Laureat Obuwia podpisuje odbiór u spedycji DPD własnoręcznym podpisem.
 18. Adres do wysyłki Obuwia, Laureat prześle na adres e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl , w terminie do 48h od daty ogłoszenia wyników.
 19. W przypadku nie spełniania w/w warunków zostanie wyłoniony nowy Laureat.
 20. Po otrzymaniu Obuwia Laureat zobowiązany jest do wystawienia komentarza na fanpage zdrowebuciki, z informacją, że otrzymał Obuwie. Po 30 dniach od daty odebrania każdej pary Obuwia, Laureat zobowiązany jest przesłać na adres e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl zdjęcia oraz informację z oceną Obuwia Zdrowe Buciki. W przypadku nie przesłania w w/w terminie oceny Obuwia Zdrowe Buciki, Uczestnik otrzyma wezwanie do zapłaty o wartości sumy wszystkich otrzymanych pary Obuwia Zdrowe Buciki. W przypadku zdarzeń losowych u Uczestnika Organizator wyznaczyć może dodatkowy termin na przesłanie komentarza i opinii. W przypadku zdarzeń losowych Laureat zobowiązany jest powiadomić Organizatora w ciągu 3 dni roboczych o zaistniałej sytuacji losowej.
 21. W przypadku nie odebrania przez Laureat paczki od kuriera, w dwukrotnym doręczeniu, Obuwie wraca do Organizatora i pozostaje do jego dyspozycji.
 22. Organizator zastrzega prawo, weryfikacji tożsamości Laureat przed wysłaniem pierwszej pary Obuwia Zdrowe Buciki.
 23. Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.zdrowebuciki.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w sprawie :Rankingu", w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, w celu wyłonienia Laureata, w calach związanych z realizacją "Rankingu" i wydania Obuwia Zdrowe Buciki, prowadzenia sprawozdalczości finansowej oraz ogłoszeniem Laureata na profilu fanpage zdrowebuciki. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędę do realizacji postanowień "Rankingu", wydania Obuwia i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom, Laureatom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do dostępu danych, możliwości ich poprawienia, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. Laureat wyraża zgodę na publikację Imienia i Nazwiska z oznaczeniem konta na portalu Facebook. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Żaneta Chojnacka, kontakt e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl