Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU
"Konkurs wypieków"
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs organizowanym jest fanpage Kupujewradomiu
 1. Organizatorem Konkursu jest fanpage Kupujewradomiu należący do www.zdrowebuciki.pl serwisu zarejestrowanego przez Urząd Miasta Radom od dnia 26 maja 2009 roku, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Zdrowe Stopy Żaneta Chojnacka z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 26-610 Radom. NIP 9482302157, REGON 141852082, adres poczty elektronicznej: biuro@zdrowebuciki.pl, numer telefonu: 793614216.
 2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest sklep Zdrowe Buciki www.zdrowebucki.pl.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 04.04.2020r od godz 16:00 a kończy w dniu 08.04.2020r. do godz 23:00.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny, nie podlega przepisom gier hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
 5. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodziny organizatora oraz pracownicy i ich członkowie rodziny.
 7. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia: potrawy, ciasta, deseru.
 8. Zgłoszenie w Konkursie odbywa się poprzez umieszczenie przez uczestnika konkursu komentarza do postu z konkursem zwanym "Konkurs wypieków".
 9. W komentarzu uczestnik poprzez zamieszczenie zdjęcia zgłasza uczestnictwo.
 10. Najciekawsze zdjęcie zostanie wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń.
 11. Laureat otrzyma poduszkę zdrowotną o wartości 85zł brutto. Dokładny opis nagrody znajduje się pod linkiem https://zdrowebuciki.pl/pl/p/Poduszka-ortopedyczna-ledzwiowa-Qmed-Lumbar-Pillow-twarda-40cm-x-33cm-12cm/1092.
 12. Ogłoszenie Laureata konkursu nastąpi w dniu 09.04.2020r. o godz 12:00 na fanpage Kupujewradomiu.
 13. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu (zdjęcie) i posiada osobiste prawa autorskie oraz wiedzę, że wykonane zdjęcie, w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich oraz wyraża zgodę na publikowanie w przyszłości praw własności intelektualnej na naszym fanpage Kupujewradomiu lub na stronie www.kupujewradomiu.pl oraz www.zdrowebuciki.pl.
 14. Wygrana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.
 15. Wygrana nagroda jest pełnowartościową.
 16. Nagroda zostanie doręczona zwycięzcy na wskazany adres do 7 dni.
 17. Odbiór nagrody laureat musi podpisać u spedycji DPD własnoręcznym podpisem.
 18. Adres wysyłki nagrody, zwycięzca prześle na adres e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl , w terminie do 24h od daty ogłoszenia wyników.
 19. W przypadku nie spełniania w/w warunków zostanie wyłoniony nowy zwycięzca.
 20. Po otrzymaniu nagrody uczestnik zobowiązany jest do wystawienia komentarza na fanpage Kupujewradomiu, z informacją, że otrzymał nagrodę.
 21. W przypadku nie odebrania przez uczestnika paczki od kuriera, w dwukrotnym doręczeniu, nagroda wraca do organizatora i pozostaje do jego dyspozycji.
 22. Organizator zastrzega prawo, możliwości weryfikacji tożsamości laureata przed wysłaniem nagrody.
 23. Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.zdrowebuciki.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora konkursu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, w celu wyłonienia Laureata, w calach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody, prowadzenia sprawozdalczości finansowej oraz ogłoszeniem Laureata na profilu fanpage Kupujewradomiu. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędę do realizacji postanowień konkursu, wydania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobą udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do dostępu danych, możliwości ich poprawienia, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. Laureat wyraża zgodę na publikację Imienia i Nazwiska z oznaczeniem konta na portalu Facebook. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Żaneta Chojnacka, kontakt e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

REGULAMIN KONKURSU

Zostań moją walentynką"

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs organizowanym jest fanpage zdrowebuciki

https://www.facebook.com/zdrowebuciki

 1. Organizatorem Konkursu jest sklep prowadzony pod nazwą handlową Zdrowe Buciki z siedzibą w Radomiu. Sklep zarejestrowany jest przez Urząd Miasta Radom od dnia 26 maja 2009 roku, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Zdrowe Stopy Żaneta Chojnacka z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 26-610 Radom. NIP 9482302157, REGON 141852082, adres poczty elektronicznej: sklep@zdrowebuciki.pl, numer telefonu: 793614216.

 2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest sklep Zdrowe Buciki.

 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 11.02.2020r od godz 23:00 a kończy w dniu 14.02.2020r. do godz 23:00.

 4. Udział w konkursie jest bezpłatny, nie podlega przepisom gier hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

 5. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodziny organizatora oraz pracownicy i ich członkowie rodziny.

 7. Konkurs polega na złożeniu życzeń "zostań moją walentynką".

 8. Zgłoszenie w Konkursie odbywa się poprzez umieszczenie przez uczestnika konkursu komentarza do postu z konkursem życzeń "zostań moją walentynką".

 9. W komentarzu uczestnik poprzez słowa, zdjęcia, rysunki (technika dowolna),  składa życzenia nawiązujące do treści życzeń "zostań moją walentynką".

 10. Najciekawsze życzenie zostanie wyłonione spośród nadesłanych komentarzy.

 11. Laureat życzeń "zostań moją walentynką" otrzyma 1 dowolną parę trampek wiosennych o wartości od 260zł do 280zł brutto (ostateczna wartość nagrody uzależniona jest od rozmiaru obuwia),  dokładny opis nagrody znajduje się pod linkiem https://zdrowebuciki.pl/trampki-dla-dzieci.

 12. Ogłoszenie Laureata konkursu nastąpi w dniu 15.02.2020r. o godz 12:00 na fanpage zdrowebuciki.

 13. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu (dotyczy prac plastycznych, zdjęć) i posiada osobiste prawa autorskie i posiada wiedzę, że wykonana praca, zdjęcie, wierszyk w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich oraz wyraża zgodę na publikowanie w przyszłości praw własności intelektualnej na naszym fanpage zdrowebuciki lub na stronie www.zdrowebuciki.pl

 14. Wygrana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.

 15. Wygrana nagroda jest pełnowartościową.

 16. Nagroda zostanie doręczona zwycięzcy na wskazany adres do 14 dni.

 17. Odbiór nagrody laureat musi podpisać u spedycji DPD własnoręcznym podpisem.

 18. Adres wysyłki nagrody, zwycięzca prześle na adres e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl , w terminie do 24h od daty ogłoszenia wyników.

 19. W przypadku nie spełniania w/w warunków zostanie wyłoniony nowy zwycięzca.

 20. Po otrzymaniu nagrody uczestnik zobowiązany jest do wystawienia komentarza na fanpage zdrowebuciki, z informacją, że otrzymał nagrodę.

 21. W przypadku nie odebrania przez uczestnika paczki od kuriera, w dwukrotnym doręczeniu, nagroda wraca do organizatora i pozostaje do jego dyspozycji.

 22. Organizator zastrzega prawo, możliwości weryfikacji tożsamości laureata przed wysłaniem nagrody.

 23. Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.zdrowebuciki.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora konkursu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, w celu wyłonienia Laureata, w calach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody, prowadzenia sprawozdalczości finansowej oraz ogłoszeniem Laureata na profilu fanpage zdrowebuciki. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędę do realizacji postanowień konkursu, wydania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobą udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do dostępu danych, możliwości ich poprawienia, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. Laureat wyraża zgodę na publikację Imienia i Nazwiska z oznaczeniem konta na portalu Facebook. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Żaneta Chojnacka, kontakt e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl