Regulamin rehabilitacji

Zasady ogólne:

1. W placówce stosuje się system pracy zmianowej celem ograniczenia interakcji między pracownikami i pacjentami.

2. Rejestracja pacjentów w każdy piątek w godz. 8:00-20:00

  • telefonicznie pod nr tel: +48 692840855

3. Odwołanie zajęć telefonicznie pod nr tel: +48 692840855

4. Zaleca się, aby zapisy i wszelki kontakt z personelem placówki odbywał się drogą telefoniczną, www. Ograniczamy do minimum kontakty osobiste.

5. Wszystkie osoby przebywające w placówce obowiązuje zachowanie dystansu minimum 1,5m (nie dotyczy kontaktu specjalista - pacjent podczas wykonywania ćwiczeń).

6. W gabinetach obowiązuje zasada: 1 osoba na 15 m2 (lub co 2 m), przestrzeń może być mniejsza, jeżeli w pomieszczeniu wykorzystane zostają przepierzenia / parawany.

7. Przed i po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt w trakcie ćwiczeń – maty, przybory i przyrządy do ćwiczeń, elementy urządzeń).

8. Po wyjściu z szatni następuje dezynfekcja wieszaków, uchwytów, klamek.

9. Na wizyty wchodzimy wejściem głównym (od strony ulicy), natomiast po ćwiczeniach, wychodzimy wyjściem bezpośrednio z szatni (wyjście przez klatkę schodową kamiennicy).

10. Opiekunowie którzy pozostawiają dzieci w placówce, przy odbiorze dziecka proszeni są o korzystanie z wejścia od strony klatki schodowej w kamiennicy, nie wracamy po dziecko przez wejście główne.

11. Osobie nieletniej może towarzyszyć jeden opiekun.

12. Po wejściu do placówki pacjent i opiekun zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Dezynfekator znajduje się przy głównych drzwiach wejściowych po wejściu do placówki.

13. Przed wyjściem z placówki pacjent i opiekun zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Dezynfekator znajduje się przy bocznych drzwiach przed wyjściem. Wracający rodzic po dziecko, korzystający z wejścia bocznego po wejściu do placówki tym wejściem, zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

14. Opłaty za zajęcia wnoszone są przed rozpoczęciem zajęć w wysokości:

  • rehabilitacja - zajęcia indywidualne - 80 zł
  • rehabilitacja - instruktarz - 110 zł

15. Należy ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami w placówce.

16. W zajęciach / badaniach diagnostycznych mogą brać udział tylko dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólu głowy, brzucha, chorób zakaźnych).

17. 24h przed planowaną wizytą zbierany jest wywiad z opiekunek za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub wiadomości SMS celem wypełnienia wstępnej ankiety dziecka i opiekuna.

18. Tuż przed wizytą przeprowadzona zostaje ankieta aktualizacyjna, w tym pomiar temperatury dziecka i opiekuna.

19. Ankieta wstępna i aktualizacyjna zostanie podpisana przez opiekuna tuż przed wizytą.

20. Uczestnictwo dziecka w zajęciach korekcyjnych wymaga od opiekuna podpisania świadomej zgody.

21. Pacjent przychodzi na ćwiczenia wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami:

  • zaleca się korzystanie z własnych zabawek
  • zaleca się posiadanie jednorazowego podkładu, ręcznika, pieluchy tetrowej
  • obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów podczas trwania ćwiczeń
  • rozmowy ograniczone są do minimum

22. Pacjent zobowiązany jest posiadać podczas zajęć, strój przeznaczony do ćwiczeń. Zabrania się wchodzenia na salę ćwiczeń w odzieży, w której pacjent przebywał w innych miejscach. Odzież powinna być czysta, uprana, wyprasowana. Po wizycie prosimy wyprać odzież w temp. min 60 st.

23. Obowiązkowo pacjent i opiekun posiada maseczkę, chyba że stan zdrowotny nie pozwala na noszenie maseczki przez pacjenta / opiekuna.

24. Dzieci do 5rż. zwolnione są z obowiązku noszenia maseczki.

25. Opiekun zobowiązany jest przygotować dziecko do ćwiczeń w szatni czekając na wezwanie specjalisty. Rodzic przebywający z dzieckiem w placówce podczas ćwiczeń ma wyznaczone miejsce i pod żadnym pozorem nie może go opuszczać do czasu skończenia zajęć.

26. Apelujemy o punktualność, która pozwoli zmaksymalizować bezpieczeństwo na terenie placówki. Prosimy o przybycie 10 min przed rozpoczęciem ćwiczeń. Nie wchodzimy wcześniej. W przypadku zakupów w naszym sklepie prosimy o dokonywanie ich po skończonych ćwiczeniach. Na sklep wracamy wejściem głównym, czyli z szatni wychodzimy wejściem bocznym i ponownie wracamy wejściem głównym.

27. Czas ćwiczeń i ewentualnych pytań opiekuna do rehabilitantki to max czas 40min. Prosimy nie przedłużać wizyt.

28. Po ćwiczeniach czas na przebranie w szatni i opuszczenie placówki to 5min. Przerwa techniczna na dezynfekcje sali i szatni to 15min.

29. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości dziecka i wynosi maksymalnie 40min. Część wizyty jest przeznaczona na omówienie z rodzicem / opiekunem prowadzonych zajęć. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o konsultacje z rehabilitantką podczas czas trwania zajęć zgodnie z harmonogramem każdego pacjenta, ograniczając pytania do minimum.

30. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniżenia ceny.

31. W przypadku nie odwołania wizyty w ciągu 24h przed planowanym terminem, przy kolejnej wizycie zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 100% ceny wizyty. Istnieje możliwość nie naliczenia dodatkowej opłaty pod warunkiem, że inny pacjent wyrazi zgodę na zmianę godziny. Wizyty odwołujemy telefonicznie pod nr tel: +48 692840855. Od 21 listopada 2020r. do odwołania -  obowiązuje rejestracja dzień przed planowaną wizytą. Prosimy rezerwować wizyty telefonicznie  +48 692840855, w każdy piątek w godz 8:00-20:00. Isnieje możliwość rezerwacji cyklicznych wizyt tylko po wniesieniu opłaty z góry bez możliwości zwrotu w przypadku odwołania.

32. W zajęciach / badaniach diagnostycznych nie mogą uczestniczyć osoby, które w ostatnich 14 dniach przed planowaną wizytą w naszej placówce, przebywały za granicą lub miały kontakt z osobami przebywającymi za granicą lub zakażonymi koronawirusem COVID-19, a także  jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

33. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (gorączka, duszności) pacjent zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z placówką celem odwołania wizyty podając przyczynę. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. W przypadku potwierdzenia wynikiem dodatnim na Covid-19, u pacjenta korzystającego z usług placówki, prosimy niezwłocznie zawiadomienie placówki.

34. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego lub mojego dziecka chorobą Covid-19 na terenie placówki, nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do placówki i jej pracowników oraz organu prowadzącego - Właściciela. Korzystam ze świadczeń zdrowotnych będąc całkowicie świadomym zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju, powiecie i mieście.

Zasady na sali ćwiczeń:

1. Pacjent podczas ćwiczeń / badań diagnostycznych muszą zdjąć odzież wierzchnią, biżuterię oraz przebrać się w strój gimnastyczny.

2. Zakazane jest spożywanie podczas ćwiczeń / badań diagnostycznych gum, lizaków i innych produktów spożywczych z wyłączeniem wody.

3. Butelki / bidony z napojami muszą być podpisane nazwiskiem pacjenta.

4. Na sali obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów. Dozwolone są aparaty fotograficzne. W przypadku wykonywania zdjęć na instruktarzach, prosimy zdezynfekować urządzenie i zapakować je w czystą folię. Folię z urządzenia zdejmujemy dopiero w naszej placówce. Wykonujemy zdjęcia bez wizerunku twarzy prowadzącego.

Koszt połączenia z numerem +48 692840855 według stawek operatora. Wszystkie połączenia telefoniczne są rejestrowane, jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o kontakt e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl

Rozpoczęcie rozmowy telefonicznej przez klienta / pacjenta z numerem +48 692840855 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie lub przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zdrowe Buciki i Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania, rejestracji wizyty, przyjęcia zamówienia. Pełna treść informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest Firma Zdrowe Stopy Żaneta Chojnacka z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 26-610 Radom, NIP 9482302157, REGON 141852082. Inspektor danych osobowych e-mail: biuro@zdrowebuciki.pl

Data zmiany treści: 01.06.2020r. 

Data zmiany treści: 16.10.2020r.

Data zmiany pkt. 31 reg. 21.11.2020r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl